להתחברות

זכויות הילד בגיל הרך

עמוד משתתף

מיכאל ברמץ

מיכאל ברמץ

הסוגיות שנדונו

מבנה הסוגיות אתר

דילמת ההליך ההוגן

האם הגננת בסרטון קיימה הליך הוגן ?

סיפור בריאת העולם

כיצד יש לספר את סיפורי הבריאה בחינוך הממלכתי ?

הוראת חגי ישראל

מהם התכנים הלגיטימיים בהוראת החגים בחינוך הממלכתי

הדתה שמדתה

שאלת הלגיטימיות בהכנסת תכנים העוסקים במועדים ובטבע בתפיסת היהדות

הבריון בגן

כיצד מבררים מי הילד האלים?

סוכות ותכניו

דילמת הוראת תכניו הדתיים של החג בחינוך הממלכתי החילוני