Login

Sample Beit - Midrash

עמוד משתתף

michael barmatz

Other Sugiot By michael barmatz

הסוגיות שנדונו

מבנה הסוגיות אתר

דילמת ההליך ההוגן

האם הגננת בסרטון קיימה הליך הוגן ?

סיפור בריאת העולם

כיצד יש לספר את סיפורי הבריאה בחינוך הממלכתי ?

הוראת חגי ישראל

מהם התכנים הלגיטימיים בהוראת החגים בחינוך הממלכתי

הדתה שמדתה

שאלת הלגיטימיות בהכנסת תכנים העוסקים במועדים ובטבע בתפיסת היהדות

הבריון בגן

כיצד מבררים מי הילד האלים?

סוכות ותכניו

דילמת הוראת תכניו הדתיים של החג בחינוך הממלכתי החילוני