להתחברות

זכויות הילד בגיל הרך

עמוד משתתף

עורך

עורך

הסוגיות שנדונו

מבנה הסוגיות אתר

דילמת ההליך ההוגן

האם הגננת בסרטון קיימה הליך הוגן ?

סיפור בריאת העולם

כיצד יש לספר את סיפורי הבריאה בחינוך הממלכתי ?

הוראת חגי ישראל

מהם התכנים הלגיטימיים בהוראת החגים בחינוך הממלכתי

סוכות ותכניו

דילמת הוראת תכניו הדתיים של החג בחינוך הממלכתי החילוני

שבועות ותכניו

דילמת הוראת תכניו הדתיים של החג בחינוך הממלכתי החילוני

פורים ותכניו

דילמת הוראת תכניו הדתיים של החג בחינוך הממלכתי החילוני