להתחברות

זכויות הילד בגיל הרך

השתל השבלולי | מקורות

תרבו חירשים ושמיעתנות

תמצית המקור:

תרבות החרשים היא אורח חיים שהתגבש בקרב קהילת החרשים, ע"י שימוש בשפת הסימנים כדרך תקשורת. כדי להישאר קהילה ולחלוק תרבות יש צורך בשפה אחת. שפת הסימנים פיתחה בקרב החרשים תרבות עשירה ועצמאית. הם מתקשרים בסמארטפון דרך וידאו, מתראים במפגשים רבים, נוסעים לטיולים קבוצתיים ויוצרים קשר עם קהילות חרשים אחרות בעולם. החרשים מחשיבים את החרשות כחוויה שונה ולא כמחלה, כלקות או כנכות. חרשים אחרים ואנשים המקורבים אליהם רואים את הקהילה כדומה לקהילות אתניות ובעלת שפה משלה.
שמיעתנות היא יכולתנות, שהיא צורה של אפליה על בסיס נכות. לפי מחקרים ישנה שמיעתנות כלפי חרשים וכבדי שמיעה. ישנה עדיפות של האדם השומע על פני אדם בעל תרבות חרשים. התפיסה היא שחייהם של אנשי תרבות זו הם אומללים. החרשות נתפסת כמחלה ונוצרת סטיגמה כלפי החרשים.

מקורות קשורים

Avatar

זכויות ילדים עם מוגבלויות

מה אומרים מסמכי זכויות האדם?

Avatar

עקרון טובת הילד והילדה

טובת הילד כשיקול ראשון במעלה