להתחברות

זכויות הילד בגיל הרך

רגישות 4 | מקורות

עקרון טובת הילד והילדה

פירוש הסטודנטים
עקרון טובת הילד קודם לכל שיקול אחר (כמו למשל טובת ההורים , או המדינה וכו)
מאידך עקרון זה חל גם על טובת קבוצת ילדים ולכן יש מקום לבחון מה קורה כאשר יש התנגשות
בין טובת הילד הבודד וקבוצת הילדים שאליה הוא שייך .

מקורות אחרונים

Avatar

אלימות אלרגית

סובלנות כלפי ילדים עם אלרגיות - מתוך כל העיר