להתחברות

זכויות הילד בגיל הרך

ילדים וילדות "מיוחדים" | מקורות

עקרון טובת הילד והילדה

פירוש הסטודנטים
עקרון טובת הילד קודם לכל שיקול אחר (כמו למשל טובת ההורים , או המדינה וכו)
מאידך עקרון זה חל גם על טובת קבוצת ילדים ולכן יש מקום לבחון מה קורה כאשר יש התנגשות
בין טובת הילד הבודד וקבוצת הילדים שאליה הוא שייך .

מקורות אחרונים

Avatar

זכויות ילדים עם מוגבלויות

מה אומרים מסמכי זכויות האדם?

Avatar

עקרון טובת הילד והילדה

טובת הילד כשיקול ראשון במעלה