להתחברות

זכויות הילד בגיל הרך

הדתה שמדתה | מקורות

מורשת דתית יהודית חיונית?

קידוש, תלמוד, סידור, מנהגי בית הכנסת ופרשת השבוע אינם חלק חיוני מהידע הכללי
הנדרש כיום לאדם שקיבל חינוך שאפשר להגדירו כ"טוב" והמתכנה משכיל.

מורשת דתית אינה רכיב חובה בחבילת הידע של אדם משכיל עכשווי,
גם אם הוא חילוני ממוצא יהודי.
בהחלט אפשר להיות משכיל גם בלי מורשת דתית,
ואין להדביק תווית בור לאדם הבקיא במדעים, בתולדות האמנות,
בהיסטוריה עולמית, בספרות עולמית, במתמטיקה, בפילוסופיה עולמית,
בפסיכולוגיה, ברטוריקה, בטכנולוגיה ובשפות מחשב.

מורשת דתית יהודית אינה חיונית לזהותו כחילוני משכיל.
מומלץ שילמד באופן כללי על דתות מונותאיסטיות
כחלק מלימודיו את התפתחות התרבות המערבית.
אם ירצה להתעמק במורשת יהודית, שיבושם לו.
זהות ותרבות החילונים ממוצא יהודי אינן כוללות תלמוד,
סידור וכיוצא בזה, וגם לא התייחסות לירושלים כאל סלע קיומם.
ובמהרה במרוצת חייהם הם ישכחו את רוב מה שהלעיטו אותם כילדים.
הם לא מנותקים, לא בורים ולא שכחו כלום. הם פשוט השתחררו מהעבר.

רוגל אלפר (עיתונאי)

מקורות קשורים

Avatar

חופש לדת – הוועדה

מתוך הערה כללית 22

Avatar

חופש דת – זכויות הילד

אמנה בדבר זכויות הילד