להתחברות

זכויות הילד בגיל הרך

הוראת חגי ישראל | מקורות

המסורתיות הישראלית

כמדי שנה יתפרסמו היום, או בערב יום כיפור,
סקרים שיעידו כי לרוב היהודים בישראל יש זיקה ליהדות.
בין אם הזיקה היא לפרקטיקות דתיות או לתפישות יסוד דתיות, רובם יעידו,
שהם קשורים בדרך כלשהי למסורת היהודית.
לא עוזרים קמפיינים ב"הארץ" וזעקות על הדתה.
לישראלים יש זיקה משמעותית למסורת היהודית.
ניתוח של הסקרים הללו לדורותיהם מראה
, שרבים מאלה שמגדירים את עצמם "חילונים"
שותפים לפרקטיקות ולתפישות עולם יהודיות־דתיות באופן מובהק.
את המשתייכים לקבוצה הרחבה הזאת כבר אי אפשר לזהות עם מסורתיות מזרחית.
מזרחים או אשכנזים, רובם המוחלט של המשתייכים לקבוצה זו
הם בני דור שלישי לישראלים.
מדובר בזהות חדשה שמתהווה לנגד עינינו,
שניתן לכנותה: מסורתיות ישראלית.

 

מכון "פיו" ערך ב–2015 את אחד הסקרים המקיפים אי פעם על הדתיות בישראל.
הסקר מצא, כי 40% מאזרחי ישראל מגדירים את עצמם חילונים,
ו–23% מגדירים עצמם מסורתיים
(10% מגדירים עצמם דתיים, ו–8% חרדים).
אבל כשמדובר באמונה באלוהים או בקיום פרקטיקות דתיות מובהקות,
כמו צום ביום כיפור, השתתפות בליל סדר או באירועי חגים אחרים,
הקבוצה המעידה על עצמה כשותפה להם גדולה הרבה יותר מסך המסורתיים,
הדתיים והחרדים גם יחד.

 

מהי המסורתיות הישראלית?
מסורתיות היא זהות הנובעת מתוך מקורות המקיפים את האדם
והופכים להיות חלק ממנו. חלק מהאנשים נולדים לתוך המסורתיות,
ואילו חלקם בוחרים בה, אבל הבחירה היא מיידית וטבעית.
מסורתיות היא מטבעה זהות רכה, היברידית.
היא מאפשרת לצדה זהויות נוספות ולא דורשת ממי שמאמץ
אותה דווקנות ונוקדנות הצמודות לנורמות או לפרקטיקות.

המסורתיות הישראלית עונה על כל ההגדרות הללו.
היא בה בעת דתית וחילונית. היא יונקת ממקורות יהודיים,
אורתודוקסיים ביסודם, שמקיפים אותנו ומתווכים אלינו באמצעות ערוצים יהודיים־ישראליים.
היא טבעית ואינה נדרשת להגדרות דיכוטומיות וברורות.
היא לא תובענית ולא מחייבת להיצמד לריטואלים מובהקים.
היא מאפשרת ולא סוגרת. והיא ייחודית, נדירה וישראלית מאוד.
בהגדרתה זו היא מקיפה רבים מאתנו.
דתיים שנוטים לראות ביהדותם מסגרת עקרונית אבל לא מחייבת,
מסורתיים־מזרחים, שהם כבר הרבה יותר מסורתיים ישראליים,
וחילונים, שנוח להם לבחור זיקות יהודיות מבלי להיות מחויבים להגדרה הקושרת אותם במובהק ליהדות.

 

במקום להיאבק נגד היהדות במרחב הציבורי, במערכת החינוך,
במוסדות המדינה וכן הלאה, אפשר לזהות את המופעים הללו
כחלק מהמסורתיות הישראלית. אורתודוקסים מחמירי דרך לא יאהבו זאת,
חילונים רדיקלים יסלדו מכך, אבל עבור רוב הישראלים,
המסורתיות הישראלית היא השתייכות טבעית וחיק זהותי חם,
המתאים לכל אחד לפי מידותיו.

 

ד"ר שוקי פרידמן – מנהל "מרכז לאום, דת ומדינה" במכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה למשפטים במרכז האקדמי "פרס"

מקורות קשורים

Avatar

חופש לדת – מרוכז

מקבץ מרוכז מתוך מסמכי זכויות האדם

Avatar

מורשת דתית יהודית חיונית?

רוגל אלפר (עיתונאי)