Login

Sample Beit - Midrash

הוראת חגי ישראל | Resources

הורים לא מרוצים  

“המון ההורים” ש”לא מרוצים ממצב לימודי היהדות…
לא חושבים שיש יותר מדי תכנים יהודיים במערכת, אלא פחות מדי.
הם לא מרוצים כי הם רוצים יותר ידע כללי על הזהות שלנו, יותר ערכי יסוד על תרבותנו.

הכותרת האמיתית היא דווקא שעם ישראל…
אוהב את המורשת שלו. רוצה להרגיש בה בן בית.
האיום האסטרטגי עלינו הוא…
הניתוק, השכחה, הבורות”.

סיון רהב מאיר (בתוכנית “שש עם” בהנחייתה בערוץ 2, 6.7.2017):

Last Sources

Avatar

חופש לדת – מרוכז

מקבץ מרוכז מתוך מסמכי זכויות האדם

Avatar

מורשת דתית יהודית חיונית?

רוגל אלפר (עיתונאי)