להתחברות

זכויות הילד בגיל הרך

Member page

רונית יגודייב

רונית יגודייב

דילמת ההליך ההוגן

האם הגננת אפשרה הליך הוגן לזיגי ?

סיפור בריאת העולם

כיצד יש לספר את סיפורי הבריאה בחינוך הממלכתי ?

הוראת חגי ישראל

מהם התכנים הלגיטימיים בהוראת החגים בחינוך הממלכתי

בעיית האשמות השווא

תגובות חוייתיות למציאות מכאיבה זו

שבת ותכניה

אילו סוג תכנים ראוי ללמד בחינוך הממלכתי