Login

Sample Beit - Midrash

Synopsis

בעד תכנים דתיים

בעד תכנים דתיים

נגד תכנים דתיים

נגד תכנים דתיים

התאמה לרצון ההורים

התאמה לרצון ההורים

Summary 

להעשרה:

(א) עמותת “מיתרים” כותבת תוכניות לימוד ונותנת השתלמויות, הקשורות בגנים משלבים, כאלה שיש בהם ילדים וילדות ממשפחות דתיות, מסורתיות וחילוניות.

קיבלתי רשות מהיוצרים להביא כאן להעשרה קובץ ובו הצעות לחג השבועות למשפחות דתיות וחילוניות.

 

 

(ב) קובץ ובו הצעות לפעילויות בגן על חג השבועות, על פי התפיסה של התנועה ליהדות רפורמית.

 

 

לחזרה לסוגיית הוראת חגי ישראל לחץ כאן

 

לתוצאות השאלון המקדים לחץ כאן