להתחברות

זכויות הילד בגיל הרך

sources

ילדים  וילדות "מיוחדים" – הכרעה

 

                         נגישות תזונתית אצור גן סטרילי לא אצור גן סטרילי
כשיש בגן ילד עם אלרגיה מסכנת חיים 10 10
כשיש בגן ילדה עם רגישות שאינה מסכנת חיים   20

 

 

                              שתל שבלולי אמליץ להתקין אמליץ לא להתקין אחר
הורים שומעים לילד חרש 20    
הורים חרשים לילדה חרשת 7 6 7

 

 

The Edited Issue