להתחברות

זכויות הילד בגיל הרך

בעד תכנים דתיים

בעד תכנים דתיים

נגד תכנים דתיים

נגד תכנים דתיים

התאמה לרצון ההורים

התאמה לרצון ההורים

 

להעשרה:

(א) קטע סטירי על חנוכה מתוך "היהודים באים", כאן (מדקה 2:34)

 

(ב) עמותת "מיתרים" כותבת תוכניות לימוד ונותנת השתלמויות, הקשורות בגנים משלבים, כאלה שיש בהם ילדים וילדות ממשפחות דתיות, מסורתיות וחילוניות.

קיבלתי רשות מהיוצרים להביא כאן להעשרה קובץ ובו הצגה של התבוננות רב-קולית בחנוכה.

 

(ג) יולי ממליצה על שני מקורות:

האחד – מתוך בינה – התנועה ליהדות חברתית. לדבריה, "המקור חשוב בעיקר לגננות שבינינו לקראת המפגש של הילדים בגן עם החג. מכיוון שאנחנו עצמנו מתחנכות בחינוך מגזרי, הנרטיב שנספר לילדים יהיה בדרך כלל זה שלנו. כאן יש הזדמנות לשמוע ולהכיר נרטיבים נוספים, לפתח חשיבה ביקורתית ולהגיש לילדים את החג מתוך מודעות ובחירה ולא באופן אוטומטי. המקור משלב גם תוכן רלוונטי לימינו אנו ורק מחדד עד כמה על נרטיב קריטי להמשך הקיום שלנו כאן".

השני – מתוך קרן תל"י (ניתן להורדה למחשב האישי). לדבריה, "המקור מתייחס בעיקר למוטיב האור שכל כך מרכזי בחג החנוכה. האור הוא חלק מסמלי החג ואפשר להניח את עניין הנרטיבים בצד – זה לא משנה אם ניצחון המעטים על הרבים או רוח השם הובילו לניצחון. ניתן לקחת מוטיב מרכזי ולהתייחס אליו בהיבטים רבים. בנוסף, המקור מציג גם נתונים ביקורתיים סביב נס פח השמן וגם יוצר שיח סביב זכויות ומשטר דמוקרטי לעומת המצב בו נכחו החשמונאים בתקופה המדוברת. כל אלה כמובן נושאים שמאוד ניתן וכדאי, בעיני, להביא לילדי הגן לשיח ופעילות. המקור המצורף כולל בתוכו גם פעילויות ספציפיות שניתן ליישם בגן".

 

 

לחזרה לסוגיית הוראת חגי ישראל לחץ כאן

 

לתוצאות השאלון המקדים לחץ כאן