להתחברות

זכויות הילד בגיל הרך

הורים שומעים 6 | עמוד דיון

תקציר

הורים שומעים 6

קבוצה 6

1

1

2

2

3

3

סיכום ביניים

האם תמליצו להורים שומעים להתקין שתל שבלולי לילד-ה חרש-ת שלהם?
 
שרה אלכסנדרה כץ
ענבל נוסבאום
ליז פיטקובסקי
דבורה נג'ר

חזרה לילדים וילדות מיוחדים>>

הדיון המורחב

x
אמליץ להתקין שתל

אמליץ להתקין שתל

x
אמליץ לא להתקין שתל

אמליץ לא להתקין שתל

x
אציע פתרון אחר

אציע פתרון אחר

דיון במקורות

x

קבוצה מספר 6:

שאלה 1- השתל מעניק שמיעה כמעט אמיתית וטבעית. ומאפשר להרבה לקויי שמיעה להגיע להישגים שמיעתיים גבוהים. וחלקם אף מסוגלים לדבר בטלפון ולשמוע מוסיקה בצורה טובה.

 

שאלה 2- אנשים עם שתל/מכשירים יצליחו לשמוע את רוב הצלילים אך שמיעתם לא תהיה טבעית. הם יצטרכו להתאמץ יותר כדי להבין מה הם שומעים ולפעמים זה קשה יותר מלהיות חירש. הם לא יבינו כל סיטואציה חברתית- לדוגמה– שיח רב משתתפים.

ענבל נוסבאום

x

קבוצה 6:

שאלה1- נראה כי מקור זה תומך בקהילת החרשים המתנגדת להתקנת השתל השבלולי ולכן לא מצאנו נימוקים שיכולים לתמוך בהחלטה של הורים כן להתקין את השתל.

 

שאלה 2- החרשים מתייחסים לשתל השבלול כאל רצח עם תרבותי של תרבות החרשים. יש אנשים בקרב החרשים המחשיבים חירשות כחוויה אנושית שונה ולא כמחלה, לקות או נכות. תרבות זו עשירה ועצמאית שהגורם לה הוא שפת הסימנים.

ענבל נוסבאום

x

קבוצה 6:

שאלה1- נראה כי מקור זה תומך בקהילת החרשים המתנגדת להתקנת השתל השבלולי ולכן לא מצאנו נימוקים שיכולים לתמוך בהחלטה של הורים כן להתקין את השתל.

 

שאלה 2- החרשים אינם פגומים, הם אנשים איכותיים עם חלומות ושאיפות והם יכולים להתמודד עם העולם. חירשות ושפת הסימנים הם לא פגם, אלא זו שפה לכל דבר.

ענבל נוסבאום

x

קבוצה 6:

שאלה1- חירשות דו-צדדית מקשה על התפקוד היומיומי של האדם ומצריכה תמיכה וליווי במצבים רבים במהלך החיים. לדוגמה- התנהלות הזמן מלחמה, אדם עם חירשות דו צדדית אינו מסוגל לשמוע את האזעקות המתריעות על כניסה למקלט. בנוסף השתל מאפשר לילדים לפתח שפה ודיבור.

 

שאלה 2- המקור תומך בהתקנת שתל, ויתרה מזאת מומלץ לכל האנשים החרשים להגיע לבית חולים ולבדוק אם הם מתאימים לניתוח זה.

ענבל נוסבאום

x

קבוצה 6:

שאלה 1 ו- 2:

אף על פי שהמקור אינו מתייחס ישירות לנושא השתל, אנו רואות את מהות השיתוף של שפת הסימנים עם הקהילה השומעת כביטוי ההתנגדות של הקהילה החרשית לניתוח השתל. זאת אומרת שאפשר להסתדר ולתקשר רק באמצעות שפת הסימנים.

מנגד- יש את האפשרות לקיום שפת הסימנים ובאותו הזמן גם השתלת שבלול. אין באפשרותינו לומר מהי עמדת המקור מכיוון שלא ידוע האם ישנם ילדים בגן המוזכר שהם מושתלים.

ענבל נוסבאום

תוכן עניינים

דיון במקורות

לקריאה

תגובות אחרונות

user profile image
ענבל נוסבאום
17.05.2018 15:18
שאלה 1 ו- 2:

אף על פי שהמקור אינו מתייחס ישירות לנושא השתל,
אנו רואות את מהות השיתוף של שפת הסימנים עם
הקהילה השומעת כביטוי ההתנגדות של הקהילה החרשית לניתוח השתל.
זאת אומרת שאפשר להסתדר ולתקשר רק באמצעות שפת הסימנים.

מנגד- יש את האפשרות לקיום שפת הסימנים ובאותו הזמן גם השתלת שבלול.
אין באפשרותינו לומר מהי עמדת המקור מכיוון שלא ידוע האם ישנם ילדים בגן המוזכר שהם מושתלים.

user profile image
ענבל נוסבאום
17.05.2018 15:01
שאלה1-
חירשות דו-צדדית מקשה על התפקוד היומיומי של האדם
ומצריכה תמיכה וליווי במצבים רבים במהלך החיים.
לדוגמה- התנהלות הזמן מלחמה, אדם עם חירשות דו צדדית
אינו מסוגל לשמוע את האזעקות המתריעות על כניסה למקלט.
בנוסף השתל מאפשר לילדים לפתח שפה ודיבור.

 

שאלה 2-
המקור תומך בהתקנת שתל, ויתרה מזאת מומלץ לכל האנשים החרשים
להגיע לבית חולים ולבדוק אם הם מתאימים לניתוח זה.

user profile image
ענבל נוסבאום
17.05.2018 14:52
שאלה1-
נראה כי מקור זה תומך בקהילת החרשים המתנגדת להתקנת השתל השבלולי
ולכן לא מצאנו נימוקים שיכולים לתמוך בהחלטה של הורים כן להתקין את השתל.

 

שאלה 2-
החרשים אינם פגומים, הם אנשים איכותיים עם חלומות ושאיפות
והם יכולים להתמודד עם העולם.
חירשות ושפת הסימנים הם לא פגם, אלא זו שפה לכל דבר.

user profile image
ענבל נוסבאום
17.05.2018 14:48
שאלה1-
נראה כי מקור זה תומך בקהילת החרשים המתנגדת להתקנת השתל השבלולי
ולכן לא מצאנו נימוקים שיכולים לתמוך בהחלטה של הורים כן להתקין את השתל.

 

שאלה 2-
החרשים מתייחסים לשתל השבלול כאל רצח עם תרבותי של תרבות החרשים.
יש אנשים בקרב החרשים המחשיבים חירשות כחוויה אנושית שונה ולא כמחלה,
לקות או נכות. תרבות זו עשירה ועצמאית שהגורם לה הוא שפת הסימנים.

user profile image
ענבל נוסבאום
17.05.2018 14:43
שאלה 1-
השתל מעניק שמיעה כמעט אמיתית וטבעית.
ומאפשר להרבה לקויי שמיעה להגיע להישגים שמיעתיים גבוהים.
וחלקם אף מסוגלים לדבר בטלפון ולשמוע מוסיקה בצורה טובה.

 

שאלה 2-
אנשים עם שתל/מכשירים יצליחו לשמוע את רוב הצלילים אך שמיעתם לא תהיה טבעית.
הם יצטרכו להתאמץ יותר כדי להבין מה הם שומעים ולפעמים זה קשה יותר מלהיות חירש.
הם לא יבינו כל סיטואציה חברתית- לדוגמה– שיח רב משתתפים.

מקורות קשורים

חברי בית המדרש