Login

Sample Beit - Midrash

עמוד משתתף

דורון סיני

Other Sugiot By דורון סיני

דילמת ההליך ההוגן

האם הגננת בסרטון קיימה הליך הוגן ?

שבועות ותכניו

דילמת הוראת תכניו הדתיים של החג בחינוך הממלכתי החילוני

בעיית האשמות השווא

תגובות חוייתיות למציאות מכאיבה זו

ילדים שקרנים

האם יש להשלים עם כל שקר של ילד