Login

Sample Beit - Midrash

עמוד משתתף

שנהב לוי

Other Sugiot By שנהב לוי

דילמת ההליך ההוגן

האם הגננת בסרטון קיימה הליך הוגן ?

סיפור בריאת העולם

כיצד יש לספר את סיפורי הבריאה בחינוך הממלכתי ?

הדתה שמדתה

שאלת הלגיטימיות בהכנסת תכנים העוסקים במועדים ובטבע בתפיסת היהדות

שבועות ותכניו

דילמת הוראת תכניו הדתיים של החג בחינוך הממלכתי החילוני

בעיית האשמות השווא

תגובות חוייתיות למציאות מכאיבה זו