Login

Sample Beit - Midrash

עמוד משתתף

עדי ברנס

Other Sugiot By עדי ברנס

הוראת חגי ישראל

מהם התכנים הלגיטימיים בהוראת החגים בחינוך הממלכתי

פורים ותכניו

דילמת הוראת תכניו הדתיים של החג בחינוך הממלכתי החילוני

בעיית האשמות השווא

תגובות חוייתיות למציאות מכאיבה זו