Login

Sample Beit - Midrash

רגישות 3 | The Discussion Page

Synopsis

רגישות 3

קבוצה 3

1

1

2

2

3

3

Summary

עד כמה ראוי ליצור גן סטרילי עבור ילדים-ות עם רגישות למזונות?

 

רותם מטלון
עדי ברנס
אביטל ברוך

חזרה לילדים וילדות מיוחדים>>

The Discussion

x
אסכים

אסכים

x
לא אסכים

לא אסכים

x
אציע פתרון אחר

אציע פתרון אחר

דיון במקורות

x

קבוצה 3- רותם, עדי ואביטל.

על-פי מקור זה עדי ורותם מבינות שיש איסור להכניס מזון אלרגי לגן. הגננת מבהירה לאם שלא הייתה באספת הורים שאין להכניס מזון אלרגי גם לא בימי הולדת, ויש להתחשב בילד האלרגי לאורך כל השנה.

 

רותם מטלון

x

קבוצה 3- עדי, אביטל ורותם

לפי המקור הנ”ל בגן הראשון שהסכימו לקבל את מיה הבטיחו שהיא תיהיה מוגנת אך לא הבטיחו שהגן יהיה סטרילי ולכן מקור זה יכול להוות נימוק להכללת המזון בגן.

אך עם זאת, לפי אותו המקור אמה של מיה פתחה גן מיוחד וסטרילי לילדים אלרגים, בגן זה יש איסור על הכנסת מזון אלרגי ולכן מקור זה יכול לשמש גם כנימוק לאיסור על הכנסת מזון אלרגי.

רותם מטלון

x

קבוצה 3- עדי, אביטל ורותם.

במקור זה ישנם נימוקים המכללים את המזון בגן. בגן זה לא קיים איסור לגבי המזון האלרגי לילדה. הגננת והצוות לא רוצים לקחת אחריות ולא רוצים להפוך את הגן לסטרילי ולכן לא מקבלים את הילדה לגן.

רותם מטלון

x

קבוצה 3- עדי, אביטל ורותם

במקור זה ישנם נימוקים על איסור הכנסת המזון האלרגי. במקור מצויין שהכללת המזון עלולה לגרום להתנהגות בריונית ולחוסר הכלה של הזולת.

לכן, איסור הכנסת המזון האלרגי לגן יכול לפתח אצל הילדים קבלת האחר, עזרה לזולת והזדהות.

רותם מטלון

x

קבוצה 3- עדי, אביטל ורותם.

במקור זה ישנם נימוקים על איסור הכנסת המזון לגן. חוזר המנכ”ל נותן הנחייה ברורה שלא להכניס מזונות אלרגיים לגן ועצם הנחייה זאת ניתנת אפשרות לילד האלרגי להשתלב בחברה ולהרגיש בסביבה בטוחה.

רותם מטלון

x

קבוצה 3- עדי, אביטל ורותם.

במקור זה ניתן לראות שישנם נימוקים להכללת המזון האלרגי בגן. האב של אחד הילדים בגן מבקש מהגננת להוציא את הילד האלרגי לאכול בחוץ לבד, בכדי שבתו שאינה אלרגית תוכל לאכול כל מה שתרצה.

בנוסף, במקור זה ניתן לראות שישנם נימוקים האוסרים על הכנסת המזון האלרגי לגן. אחת האימהות הירושלמיות מבקשת משאר ההורים להיות סבלניים ולתת יחס שווה גם לילדים אלרגים.

יתרה מזאת, בסרט פיטר הארנב ישנה סצנת התעללות בדמות בעלת אלרגיה ומשרד התרבות והמעוצה לביקרות סרטים מסרו כי “ישמו בכניסה שילוט הזהרה לבאי הסרט”.

חשוב לזכור!! אף הורה אינו בוחר שהילד שלו יהיה אלרגי ואף ילד אינו בוחר להיות שונה!!!!

רותם מטלון

דיון במקורות

read more

Last Posts

user profile image
רותם מטלון
17.05.2018 15:19
במקור זה ניתן לראות שישנם נימוקים להכללת המזון האלרגי בגן.
האב של אחד הילדים בגן מבקש מהגננת להוציא את הילד האלרגי לאכול בחוץ לבד,
בכדי שבתו שאינה אלרגית תוכל לאכול כל מה שתרצה.

בנוסף, במקור זה ניתן לראות שישנם נימוקים האוסרים על הכנסת המזון האלרגי לגן.
אחת האימהות הירושלמיות מבקשת משאר ההורים להיות סבלניים ולתת יחס שווה גם לילדים אלרגים.

יתרה מזאת, בסרט פיטר הארנב ישנה סצנת התעללות בדמות
בעלת אלרגיה ומשרד התרבות והמעוצה לביקרות סרטים מסרו כי
“ישמו בכניסה שילוט הזהרה לבאי הסרט”.

חשוב לזכור!! אף הורה אינו בוחר שהילד שלו יהיה אלרגי ואף ילד אינו בוחר להיות שונה!!!!

user profile image
רותם מטלון
17.05.2018 15:13

במקור זה ישנם נימוקים על איסור הכנסת המזון לגן.
חוזר המנכ”ל נותן הנחייה ברורה שלא להכניס מזונות אלרגיים לגן
ועצם הנחייה זאת ניתנת אפשרות לילד האלרגי להשתלב בחברה ולהרגיש בסביבה בטוחה.

user profile image
רותם מטלון
17.05.2018 15:07

במקור זה ישנם נימוקים על איסור הכנסת המזון האלרגי.
במקור מצויין שהכללת המזון עלולה לגרום להתנהגות בריונית ולחוסר הכלה של הזולת.

לכן, איסור הכנסת המזון האלרגי לגן יכול לפתח אצל הילדים קבלת האחר, עזרה לזולת והזדהות.

user profile image
רותם מטלון
17.05.2018 15:02

במקור זה ישנם נימוקים המכללים את המזון בגן.
בגן זה לא קיים איסור לגבי המזון האלרגי לילדה.
הגננת והצוות לא רוצים לקחת אחריות ולא רוצים להפוך את הגן לסטרילי
ולכן לא מקבלים את הילדה לגן.

Last Sources

Participants