להתחברות

זכויות הילד בגיל הרך

נגישות תזונתית | עמוד דיון

תקציר

נגישות תזונתית

<a href="http://kibutzim2.sugia.net/issue/%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-2/" target="_blank">אלרגיה – קבוצה 1</a>

אלרגיה – קבוצה 1

יולי נחמד
ליטל בוכמן
שירן טוב

<a href="http://kibutzim2.sugia.net/issue/%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94/" target="_blank">אלרגיה – קבוצה 2</a>

אלרגיה – קבוצה 2

רונית יגודייב
נטלי ארבילי
עדי זיבלי
סשה אוחנה

<a href="http://kibutzim2.sugia.net/issue/%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-3/" target="_blank">רגישות – קבוצה 3</a>

רגישות – קבוצה 3

רותם מטלון
עדי ברנס
אביטל ברוך

<a href="http://kibutzim2.sugia.net/issue/%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-2/" target="_blank">רגישות – קבוצה 4</a>

רגישות – קבוצה 4

שנהב לוי
שירלי אלוני
עדי רונן
אורטל נתן

<a href="http://kibutzim2.sugia.net/issue/%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA/" target="_blank">רגישות – קבוצה 5</a>

רגישות – קבוצה 5

דורון סיני
ליר ראובן
ניצן שיטאי

הדיון המורחב

אלרגיה למזון מסכנת חיים – כתיבה אישית

x
כתיבה אישית

כתיבה אישית

6 תגובות
 • x

  העמדה שלי בנוגע לשאלה או הדילמה הנ״ל היא תלויה בסיטואציה של סוג האלרגיה.

  בנוסף כל סוג אלרגיה תישקל באופן שונה ואציע לכל סיטואציה פיתרון שונה.

  אני מאמינה שכאשר אני נענת לבקשת ההורים אני שוללת בזאת את הזכויות של שאר הילדים בגן לאכול מאכל שהם מכירים ונהוג לאכול אותו בארוחת הבוקר. לפי האמנה בדבר זכויות הילד רשום ״  תהא טובת הילד שיקול ראשון במעלה״. כלומר השיקולים של טובת הילדים היא שיקול ראשון ובעני גננת צריכה להסתכל על הגן במבט על ולכן עליה לקחת שיקולים שייטיבו עם כלל ילדי הגן ולא רק עם אותו ילד ספציפי.

  לכן, כאשר אתקל במצב כזה מול הורה אציע פיתרון אחר ואסביר את הרציונל העומד מאחורי החלטתי, הורה לא יכול להחליט עבור כלל הגן מה טוב עבורו, זה תפקידה של הגננת. יש לשקול הכל ולמצוא את עמק השווה עבור כל הנוגעים בדבר.

   

  טוב שירן

 • x

  עמדתי האישית היא, שיש לאסור הכנסת מוצרי חלב במידה ויש ילד אלגי למרות שלפי האמנה זה ישלול מהילד את הזכות לאכול מוצרי חלב.

  זיבלי עדי

 • x

  אני לא מסכימה לגן סטרילי, כיוון שלפי תפיסת זכויות הילד מתוך הערה כללית מספר 9, סעיף 8 מדבר על איסור אפליה (סעיף 2 באמנה), ״אפליה חברתית ותיוג מובילים לדחיקתם לשוליים ולהדרתם״, אני לא מוכנה להדר את הילד אלא אנסה למצוא פתרון בו ישאר מוגן וחלק מן החברה.

   

  אלכסנדרה אוחנה

 • x

  הגן אינו של החינוך המיוחד אלא של החינוך הרגיל. הגן מכיל עוד 30 ילדים שמבלים את רוב יומם, רוב שעותיהם בגן הילדים. כילדים שמבלים את רוב יומם בגן הילדים הם צריכים לאכול אוכל מגוון על מנת ליצור חשיפה גבוהה למזונות שונים ועידוד לאורח חיים בריא. מוצר כגון חלב הוא קריטי לחשיפה ונמצא במאכלים רבים וחשובים לבריאותם של ילדי הגן. בריאותו של הילד חשובה אך גם הזכויות של שאר הילדים להנות ממזון בריא ומגוון במשך השהות שלהם בגן.

  "כל חוק, מדיניות, כל החלטה מנהלתית ומשפטית וכל שירות, שמשפיעים על ילדים וילדות, חייבים לקחת בחשבון את העקרון של טובתם. עקרון זה כולל פעולות שמשפיעות באופן ישיר על ילדים וילדות..והן פעולות המשפיעות בעקיפין על ילדים וילדות צעירות (למשל אלה הקשורות בסביבה ובדיור".

  ליטל סול בוכמן

 • x

  לא הייתי מונעת את הכנסתם של מוצרי המזון המסכנים את הילד או הילדה. מכיוון שזה יוצר אפליה כלפי שאר הילדים בגן שאינם אלרגיים לאותו מוצר. הילדים האחרים ירגישו מקופחים והדבר יכול ליצור תחושה של אפליה אצל שאר הילדים בגן, והאפליה החברתית ותיוג מובילים לדחיקתם לשוליים ולהדרתם ועלולה אף לאיים על חייהם ועל התפתחותם אם היא מגיעה עד כדי אלימות גופנית ונפשית כלפיהם.

  בנוסף, כאשר מגבילים את הילד או הילדה האלרגים בפעילויות שונות יש בכך דחיקה נוספת לשוליים והעצמה של תחושת הבדידות שלהם

  רונית יגודייב

 • x

  אסכים לבקשת ההורים לגן סטרילי.

  ע״פ האמנה לזכויות הילד והילדה עם מוגבלויות, לא ארצה להפלות ילד/ה אלרגיים כך שהם יתוייגו כחריגים בגלל המוגבלות האלרגית שלהם. יש שיאמרו שאז אני אפלה את כל יתר הילדים בגן, לכן אדאג למצוא תחליף לאותו מאכל הגורם לאלרגיה. אעשה זאת בשיתוף עם כל ילדי הגן והילד האלרגי כדי להעצים את הילד האלרגי ולפתח בו הערכה עצמית – שגם מצאנו פיתרון לאלרגיה שלו וגם הדבר נעשה בשיתוף כל הילדים. ובמקביל אתמוך במשפחתו של הילד האלרגי שרוצה להגן על ילדם בגן הילדים.

  ארבילי נטלי

רגישות למזון שאינה מסכנת חיים – כתיבה אישית

x
כתיבה אישית

כתיבה אישית

8 תגובות
 • x

  אסכים לגן סטרילי מהמזון לילדה עם רגישות שאינה מסכנת חיים לפי זכויות הילד איסור אפלייה אני לא מפלה את הילדה שלא יכולה לאכול את המאכלים שמכילים בוטנים או עלולים להכיל אני לא מגבילה את השתתפותה עם שאר הילדים ולא מרחיקה אותה מהם מפעילויות משותפות כמו אכילה ומונעת ממנה הרגשת בדידות בנוסף אני תומכת בהורים בהרגשת מצוקה שלהם ומונעת אלימות מצד הילדים כלפיי הילדה

  רונן עדי

 • x

  אני אסכים לבקשת ההורים מתוך הזכויות הבאות:

  א. איסור אפליה- האפליה שהילדה בעלת הרגישות הינה חמורה יותר מאשר האפליה שהילדים הלא רגישים עוברים במידה והגן יהיה סטרילי לבוטנים.

  ב. סעיף 12 הזכות להישמע- פעילויות צריכות לכלול ילדים בעלי וללא מוגבלויות באופן משלב ומשתף ועל כן הגן צריך להיות סטרילי מבוטנים.

  ג. תמיכה במשפחה ואחריות ההורים- תפקידי הוא לתמוך בהורים ומתוקף תפקידי עליי להיות רגישה למצוקתם ולהתחשב בהם.

  ד. ביעור אלימות ניצול והזנחה- חובתי היא להכיל את הילדה ולשים לב לתחושותיה, למנוע בריונות כלפיה.

  ה. פיתוח הערכה עצמית והסתמכות עצמית- תפקידי הוא ליצור תחושת הערכה עצמית בקרב הילדה ותפקידי הוא להכיל אותה. זכותה שיכבדו את מגבלותה מבלי שתרגיש באופן שלילי לגביה.

  אלוני שירלי

 • x

  אסכים עם ההורים ואצור גן סטרילי. על פי האמנה וההכוונה בזכויות הילד/ה עם מוגבלויות, כגננת אני מחויבת לא להפר את זכויותיו של אותו ילד מבחינה חברתית, תרבותית ונפשית. עליי לשתף את הילד בכל פעילות אשר אבנה לכלל הגן ללא הבדל בין כלל הילדים באופן שיתופי ושווה. אתמוך במשפחת הילד מבחינת הדרכה לצורך צרכים ייחודיים וכלליים, ואמנע אלימות בריונית פיזית ומילולית לצד אותו ילד. מתחילת שנה אחדיר לילדים בגן שישנו ילד שהוא אלרגי בכדי שידעו וישתפו פעולה בתור גן סטרילי! כל הילדים ללא יוצא דופן ירגישו שווים בתוך הקבוצה ויקבלו חיזוק של הערכה עצמית וחיובית ללא פגיעה בזכויותיהם.

  אורטל נתן

 • x

  לא אסכים לגן סטרילי מכיוון שהסכמה לגן סטרילי עלולה לגרום לאפלייה של הילד הרגיש ולדחיקתו לשוליים, ועלולה לאיים על התפתחותו כמו שכתוב בסעיף 2 באמנה- סעיף איסור אפליה.

  בנוסף, לפי סעיף "פיתוח הערכה עצמית והסתמכות עצמית" לא אסכים לגן סטרילי מכיוון שגן כזה עלול להבדיל את הילד הרגיש משאר הקבוצה ולגרום לו לחוסר שייכות לבני גילו ולחברה כולה, לכן לא אסכים לגן כזה.

  רותם מטלון

 • x

  לא אסכים לגן סטרילי.

  הילדה אמנם סובלת ממגבלה אשר משפיעה על אורך חייה והתנהלותה אך היא אינה מסכנת את חייה ולכן אין צורך לדאוג לגן סטרילי מסוג המזון.

  אדאג שעל אף שהגן אינו סטרילי, הילדה לא תחווה שום סוג של אפליה ותוכל לקחת חלק בכל פעילות המתרחשת בגן.

  אנצל את רגישותה של הילדה כדי ללמד את שאר ילדי הגן על שונים בין ילדים וכיצד ניתן ולהכיל את השונים מהם.

   

  ניצן שיטאי

 • x

  עמדתי לאור הכוונה היא שאיני מסכימה לגן סטרילי .ההסכמה לגן סטרילי עלולה לגרום אפליה בין הילדים לילד הרגיש. אשר, יכול להביא למצב של אפליה חברתית שתביא לדחיקתם לשוליים ולהדרתם של הילדים הרגישים. ( לפי סעיף 2 באמנה).  צריך לתת לילד הרגיש חיזוק והבטחה שהם ירגישו שהם שייכים לקבוצה, לחברה.

  עדי ברנס

 • x

  אני הייתי מסכימה שהגן שלי יהיה סטרילי. עפ״י זכויות הילד קיים איסור אפליה על ילדים עם מוגבלויות, כלומר, אין לדחוק את אותם ילדים ולהושיב אותם בשולחן אחר בעודם רוצים לשבת עם חבריהם. פה נכנס כיבוד נקודת המבט של הילד והילדה. כשאנחנו בתור אנשי חינוך מתכננים פעילויות, חשוב מאוד לספק לילדים את ההתפתחות התרבותית ורווחתם הנפשית באופן משלב ומשתף.

  בנוסף, ברגע שההורים מבקשים שהגן יהיה סטרילי אני מחוייבת להדריך את המשפחה כולה בהחלטה שלי ולתת להם תמיכה והסברים.

  ברגע שהגן שלי יהיה סטרילי אני אחשוף את הילדים למה שהולך להיות בגן. כלומר, אחשוף את הילדים לאותו ילד ואוטומטית תחושת הערכה שלו תעלה מכיוון שהוא יהיה יותר ״נראה״

  שנהב לוי

 • x

  אני אציע פתרון אחר להורים.

  אגיד להם שהגן לא יהיה סטרילי, אבל, הוא כן יהיה נגיש לילדה. כלומר, לא תתבצע אפליה כלפי הילדה והיא תמיד תשתתף בפעילויות מתוך הבנה שזכות הילד הוא להשתתף בכל האירועים כדי שיוכל גם הוא להתפתח וכי עלינו לדאוג לרווחתו ומתוך הכרה בכך שהדרתו מפעילות תעצים את תחושת הבדידות שלהם. עלי להבטיח שהילדים יחזקו את כל היכולות שלהם, ישפרו חולשות והתפתחו בכל תחומי החיים כולל פיתוח תחושת השייכות והערכה העצמית. ולכן, לא אתן שיתייחסו לילד לא בכבוד או כילד עם בעיות.

  בגלל שזה לא אלרגיה ואין סיכון חיים, ניתן להכניס לגן תוך שמירה.

  ההצעה: בימי הולדת נבקש מההורים לא לכלול את המוצרים האלה בתוך העוגה/הכיבוד כדי שהילד יוכל לאכול עם כל הילדים, להנות ולא להרגיש שונה. ביום יום, יש מגוון רחב של ממרחים אותם ניתן למרוח על הפרוסה, הילד פשוט לא יבחר במוצר זה ובנוסף תמיד שהוא אוכל תהיה מישהי שמסתכלת לראות. הילדים ידעו שהוא רגיש ויהיה להם את האמפתיה והם גם יעזרו לנו על מנת לשמור על הילד. הילדים ידעו שלא מכנסים את הסכין של ממרח אחד לאחר. אדאג לכך שתכנית הלימודים בגן תהיה מותאמת לכל הילדים!

  ליר ראובן

תוכן עניינים

אלרגיה למזון מסכנת חיים – כתיבה אישית

לקריאה

רגישות למזון שאינה מסכנת חיים – כתיבה אישית

לקריאה

תגובות אחרונות

user profile image
ארבילי נטלי
10.05.2018 15:42
אסכים לבקשת ההורים לגן סטרילי.

ע״פ האמנה לזכויות הילד והילדה עם מוגבלויות,
לא ארצה להפלות ילד/ה אלרגיים כך שהם יתוייגו כחריגים
בגלל המוגבלות האלרגית שלהם.
יש שיאמרו שאז אני אפלה את כל יתר הילדים בגן,
לכן אדאג למצוא תחליף לאותו מאכל הגורם לאלרגיה.
אעשה זאת בשיתוף עם כל ילדי הגן
והילדהאלרגי כדי להעצים את הילד האלרגי ולפתח בו הערכה עצמית –
שגם מצאנו פיתרון לאלרגיה שלו וגם הדבר נעשה בשיתוף כל הילדים.
ובמקביל אתמוך במשפחתו של הילד האלרגי שרוצה להגן על ילדם בגן הילדים.

user profile image
רונית יגודייב
10.05.2018 15:35
לא הייתי מונעת את הכנסתם של מוצרי המזון המסכנים את הילד או הילדה.
מכיוון שזה יוצר אפליה כלפי שאר הילדים בגן שאינם אלרגיים לאותו מוצר.
הילדים האחרים ירגישו מקופחים והדבר יכול ליצור תחושה של אפליה אצל שאר הילדים בגן,
והאפליה החברתית ותיוג מובילים לדחיקתם לשוליים ולהדרתם
ועלולה אף לאיים על חייהם ועל התפתחותם אם היא מגיעה עד כדי אלימות גופנית ונפשית כלפיהם.

בנוסף, כאשר מגבילים את הילד או הילדה האלרגים
בפעילויות שונות יש בכך דחיקה נוספת לשוליים והעצמה של תחושת הבדידות שלהם

user profile image
ליטל סול בוכמן
10.05.2018 15:31
הגן אינו של החינוך המיוחד אלא של החינוך הרגיל.
הגן מכיל עוד 30 ילדים שמבלים את רוב יומם, רוב שעותיהם בגן הילדים.
כילדים שמבלים את רוב יומם בגן הילדים הם צריכים לאכול אוכל מגוון
על מנת ליצור חשיפה גבוהה למזונות שונים ועידוד לאורח חיים בריא.
מוצר כגון חלב הוא קריטי לחשיפה ונמצא במאכלים רבים
וחשובים לבריאותם של ילדי הגן.
בריאותו של הילד חשובה אך גם הזכויות של שאר הילדים
להנות ממזון בריא ומגוון במשך השהות שלהם בגן.

"כל חוק, מדיניות, כל החלטה מנהלתית ומשפטית וכל שירות
, שמשפיעים על ילדים וילדות, חייבים לקחת בחשבון את העקרון של טובתם.
עקרון זה כולל פעולות שמשפיעות באופן ישיר על ילדים וילדות..
והן פעולות המשפיעות בעקיפין על ילדים וילדות צעירות (למשל אלה הקשורות בסביבה ובדיור".

user profile image
ליר ראובן
10.05.2018 15:31
אני אציע פתרון אחר להורים.

אגיד להם שהגן לא יהיה סטרילי, אבל, הוא כן יהיה נגיש לילדה.
כלומר, לא תתבצע אפליה כלפי הילדה והיא תמיד תשתתף בפעילויות
מתוך הבנה שזכות הילד הוא להשתתף בכל האירועים
כדי שיוכל גם הוא להתפתח וכי עלינו לדאוג לרווחתו
ומתוך הכרה בכך שהדרתו מפעילות תעצים את תחושת הבדידות שלהם.
עלי להבטיח שהילדים יחזקו את כל היכולות שלהם,
ישפרו חולשות והתפתחו בכל תחומי החיים כולל פיתוח תחושת השייכות והערכה העצמית.
ולכן, לא אתן שיתייחסו לילד לא בכבוד או כילד עם בעיות.

בגלל שזה לא אלרגיה ואין סיכון חיים, ניתן להכניס לגן תוך שמירה.

ההצעה: בימי הולדת נבקש מההורים לא לכלול את המוצרים האלה בתוך העוגה/הכיבוד
כדי שהילד יוכל לאכול עם כל הילדים, להנות ולא להרגיש שונה.
ביום יום, יש מגוון רחב של ממרחים אותם ניתן למרוח על הפרוסה,
הילד פשוט לא יבחר במוצר זה ובנוסף תמיד שהוא אוכל תהיה מישהי שמסתכלת לראות.
הילדים ידעו שהוא רגיש ויהיה להם את האמפתיה והם גם יעזרו לנו על מנת לשמור על הילד.
הילדים ידעו שלא מכנסים את הסכין של ממרח אחד לאחר.
אדאג לכך שתכנית הלימודים בגן תהיה מותאמת לכל הילדים!

user profile image
אלכסנדרה אוחנה
10.05.2018 15:31
אני לא מסכימה לגן סטרילי,
כיוון שלפי תפיסת זכויות הילד מתוך הערה כללית מספר 9,
סעיף 8 מדבר על איסור אפליה (סעיף 2 באמנה),
״אפליה חברתית ותיוג מובילים לדחיקתם לשוליים ולהדרתם״,
אני לא מוכנה להדר את הילד אלא אנסה למצוא פתרון בו ישאר מוגן וחלק מן החברה.

 

user profile image
שנהב לוי
10.05.2018 15:31
אני הייתי מסכימה שהגן שלי יהיה סטרילי.
עפ״י זכויות הילד קיים איסור אפליה על ילדים עם מוגבלויות,
כלומר, אין לדחוק את אותם ילדים ולהושיב אותם בשולחן אחר
בעודם רוצים לשבת עם חבריהם.
פה נכנס כיבוד נקודת המבט של הילד והילדה.
כשאנחנו בתור אנשי חינוך מתכננים פעילויות,
חשוב מאוד לספק לילדים את ההתפתחות התרבותית ורווחתם הנפשית באופן משלב ומשתף.

בנוסף, ברגע שההורים מבקשים שהגן יהיה סטרילי
אני מחוייבת להדריך את המשפחה כולה בהחלטה שלי ולתת להם תמיכה והסברים.

ברגע שהגן שלי יהיה סטרילי אני אחשוף את הילדים למה שהולך להיות בגן.
כלומר, אחשוף את הילדים לאותו ילד ואוטומטית
תחושת הערכה שלו תעלה מכיוון שהוא יהיה יותר ״נראה״

user profile image
זיבלי עדי
10.05.2018 15:31

עמדתי האישית היא, שיש לאסור הכנסת מוצרי חלב במידה ויש ילד אלרגי
למרות שלפי האמנה זה ישלול מהילד את הזכות לאכול מוצרי חלב.

user profile image
טוב שירן
10.05.2018 15:30
העמדה שלי בנוגע לשאלה או הדילמה הנ״ל היא תלויה בסיטואציה של סוג האלרגיה.

בנוסף כל סוג אלרגיה תישקל באופן שונה ואציע לכל סיטואציה פיתרון שונה.

אני מאמינה שכאשר אני נענת לבקשת ההורים אני שוללת בזאת את הזכויות של שאר הילדים בגן
לאכול מאכל שהם מכירים ונהוג לאכול אותו בארוחת הבוקר.
לפי האמנה בדבר זכויות הילד רשום
״  תהא טובת הילד שיקול ראשון במעלה״.
כלומר השיקולים של טובת הילדים היא שיקול ראשון
ובעני גננת צריכה להסתכל על הגן במבט על
ולכן עליה לקחת שיקולים שייטיבו עם כלל ילדי הגן ולא רק עם אותו ילד ספציפי.

לכן, כאשר אתקל במצב כזה מול הורה אציע פיתרון אחר
ואסביר את הרציונל העומד מאחורי החלטתי,
הורה לא יכול להחליט עבור כלל הגן מה טוב עבורו, זה תפקידה של הגננת.
יש לשקול הכל ולמצוא את עמק השווה עבור כל הנוגעים בדבר.

 

מקורות קשורים

חברי בית המדרש