להתחברות

זכויות הילד בגיל הרך

סוכות ותכניו | עמוד דיון

תקציר

הדיון המורחב

סיכום ועיבוי העמדות העיקריות
x

בעד תכנים דתיים

 

בעד תכנים דתיים

בעד תכנים דתיים

x

נגד תכנים דתיים

 

נגד תכנים דתיים

נגד תכנים דתיים

x

התאמה לרצון ההורים

התאמה לרצון ההורים

התאמה לרצון ההורים

הדיון המוקדם בכיתה
x

נרטיב חילוני

נרטיב חילוני

נרטיב חילוני

x

נרטיב דתי

נרטיב דתי

נרטיב דתי

x

נורמה חילונית

נורמה חילונית

נורמה חילונית

x

נורמה דתית

נורמה דתית

נורמה דתית