Login

Sample Beit - Midrash

פורים ותכניו | The Discussion Page

Synopsis

The Discussion

סיכום ועיבוי העמדות העיקריות

x

בעד תכנים דתיים

 

בעד תכנים דתיים

בעד תכנים דתיים

One comment
 • x

  קבוצה: עדי ברנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר.

  דעתנו חלוקה בהקשר הכנסת התכנים הדתיים לגן. אני חושבת שיש צורך להכניס את הנרטיב הדתי שאומר שאלוקים שומר על בני ישראל בעת סכנת השמדה (עם זאת אני לא אשתמש במילה ״השמדה״ ואתאים את המשלב הלשוני לגיל הילדים). אני מאמינה בכך וחושבת שילדים צריכים לדעת על נוכחותו ועצם העובדה שהוא קיים. אולם שאר חברותיי לקבוצה, מאמינות גם כן אך לא חושבות שיש צורך להכניס את הנרטיב הזה לגן מאחר ותוכן זה מופשט וכבד עבור הילדים. הם יוכלו ללמוד על כך בהמשך דרכם, או בבית בעקבות חינוך ההורים.

  אנחנו כקבוצה כן חושבות שצריך להכניס תכנים דתיים לגן, אולם שיהיו תכנים מותאמים ולא מוגזמים. למשל כלל הנורמות והמנהגים המצויינים בשאלון, אלו מנהגים דתיים שחלים גם על חילוניים.

  אנו מתחברות למקור ״יש גם וגם״ שמדבר על כנסת תכנים דתיים יהודיים לגן, בשילוב תכנים של כלל המגזרים השונים ובכך יש עידון וסיור מוחות בין אנשים.

  עדי ברנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר.

  עדי ברנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר.

x

נגד תכנים דתיים

 

נגד תכנים דתיים

נגד תכנים דתיים

One comment
 • x

  קבוצה: אביטל ברוך, דבורה נג׳ר ועדי בכנס.

  אנו לא מאמינות בהדתה וכפייה דתית. כאמור אנו כן נרצה להכניס תכנים דתיים, אך שיהיו מותאמים. ישנם תכנים דתיים רבים שאינם מתאימים לגן ולגילם של הילדים כמו: התבוללות, גלות, יהודים שומרי מצוות ומתנהגים בצורה משונה, וכן ״חיוב״ קריאת מגילה בבית הכנסת פעמיים ביום. אנו כן מאמינות שהילדים צריכים לדעת שנהוג לקרוא את מגילת אסתר בחג פורים, אך אין צורך לכפות על אף ילד ומשפחה ללכת לבית הכנסת.

  המקור ״לא הכל זה הדתה״ מחזק את עמדותינו, בכך שאין ״לנצל״ את התכנים הדתיים לצורך לימוד מצוות ופעילויות דתיות. יש צורך לשמור על איזון בין הפן הדתי לפן החילוני. אנו לא מאמינות בקצוות קיצוניים אלא במציאת האמצע.

  אביטל ברוך, דבורה נג׳ר ועדי בכנס

  אביטל ברוך, דבורה נג׳ר ועדי בכנס

x

התאמה לרצון ההורים

 

התאמה לרצון ההורים

התאמה לרצון ההורים

One comment
 • x

  קבוצה: עדי ברנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר.

  כגננות לעתיד אנו צריכות להסתכל ולהתחשב בכלל הילדים המרכיבים את הגן. בגן אחד יכול להיות מספר אוכלוסיות ותרבויות שונות, ולכן יש צורך בהסתכלות רחבה על כולם. הגננת צריכה להתאים את עצמה ואת התכנים שלה לאופי הגן. יחד עם זאת, אנו לא מאמינות שיש צורך לערב את ההורים בהחלטותינו ולנהל עימם דיון על התכנים הנלמדים.

  ללא עירוב ההורים, אנו יכולות להוביל את הילדים לבניית דעתם ואמונה משל עצמם בעקבות שלל האופציות הקיימות בגן.

  עדי ברנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר

  עדי ברנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר

הדיון המוקדם בכיתה

x

נרטיב חילוני

נרטיב חילוני

נרטיב חילוני

One comment
 • x

  קבוצת פורים: עדי בכנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר.

  זוהי עמדתנו בנושא לפי שאלון פורים, ״הדתי שמדתה״:

  1. מה התוכן העיקרי של מגילת אסתר? האחריות להצלת היהודים היא על המנהיגות של העם.

  2. כיצד שכנע המן את אחשורוש להשמיד את כל היהודים?

  – הוא שיחד אותו בעשרת אלפים כסף.

  – היהודים לא נאמנים לממלכה ועלולים למרוד בו.

  עדי בכנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר

  עדי בכנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר

x

נרטיב דתי

נרטיב דתי

נרטיב דתי

One comment
 • x

  קבוצת פורים: עדי בכנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר.

  זוהי עמדתנו בנושא לפי שאלון פורים, ״הדתי שמדתה״:

  1. מה התוכן העיקרי של מגילת אסתר?

  – אלוקים שומר על בני ישראל בעת סכנת השמדה.

  – התבוללות מסכנת את עם ישראל.

  – החיים בגלות מסוכנים לעם ישראל.

  2. כיצד שכנע המן את אחשורוש להשמיד את היהודים? היהודים שומרים מצוות ומתנהגים בצורה משונה.

  עדי בכנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר.

  עדי בכנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר.

x

נורמה חילונית

נורמה חילונית

נורמה חילונית

One comment
 • x

  קבוצת פורים: עדי בכנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר.

  זוהי עמדתנו בנושא לפי שאלון פורים, ״הדתי שמדתה״:

  1. מה צריך לעשות בפורים? להתחפש.

  עדי בכנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר.

  עדי בכנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר.

x

נורמה דתית

נורמה דתית

נורמה דתית

One comment
 • x

  קבוצת פורים: עדי בכנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר.

  זוהי עמדתנו בנושא לפי שאלון פורים, ״הדתי שמדתה״:

  1. מה צריך לעשות בפורים?

  – להשתכר

  – לקרוא את המגילה

  – לקרוא את המגילה בבית הכנסת פעמיים, בערב ובבוקר

  – לשלוח משלוח מנות לחברים

  – לתת מתנות לאביונים

  – לערוך סעודת פורים

  עדי בכנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר.

  עדי בכנס, אביטל ברוך ודבורה נג׳ר.

x

קבוצת פורים: עדי ברנס, אביטל ברוך ודבורה נג’ר.

בעד תכנים דתיים: לדעתנו כדאי ללמד את הילדים בגן תכנים דתיים אשר אינם תכנים מוגזמים, כלומר מותאמים לגילם ואינם דתיים מדי. כאמור, התכנים מביעים בין היתר את אמונתה של הגננת. גננת מאמינה תיגע קצת יותר בתכנים דתיים, וגננת חילונית תיגע פחות או לא תיגע בכלל.

אנו מדברות על המסורת של העם. ישנם מנהגים דתיים שניתן ללמד את הילדים, לא כדי להחזיר אותם בתשובה אלא שיחשפו ויהיו מודעים אליהם. למשל סעודת פורים או סעודה של כל חג אחר, יכולה לאחד בין כל הילדים בגן. כולם יושבים ביחד, שרים שירים וישנה אווירה קבוצתית נעימה.

מעבר לכך, על פי השאלון “הדתה שמדתה”, לדעתנו כן צריך לדבר עם הילדים על משלוחי מנות לחברים ולאביונים. אלו תכנים דתיים כי הם כלולים במצוות החג, אך זאת יכולה להיות הזדמנות ללמד על התנהגות חברית ומוסרית בלי קשר לדת.

* קריאת המגילה בבית הכנסת נכונה למשפחות מסורתיות/ דתיות. ישנן משפחות חילוניות שיילכו גם כן, אך אי אפשר לכפות עליהן ללכת או לדבר על כך בגן.

נגד תכנים דתיים: לעיתים ישנם גנים הכופים את הדת על הילדים וההורים. משפחה חילונית שבה ההורים החליטו לא ללמד את ילדיהם אודות סיפורי התורה או כל דבר הקשור לדת, לא תמיד ישמחו לשמוע שילדיהם לומדים תכנים דתיים. הדבר נוגד את דרך החינוך של ההורים בבית.

על פי השאלון “הדתה שמדתה”, לדעתנו לא צריך ללמד את הילדים על ההתבוללות והחיים בגלות אשר מסכנת את עם ישראל, וכי היהודים שומרים מצוות ומתנהגים בצורה משונה.

* כמו כן, קריאת המגילה בבית הכנסת נכונה למשפחות מסורתיות/ דתיות. ישנן משפחות חילוניות שיילכו גם כן, אך אי אפשר לכפות עליהן ללכת או לדבר על כך בגן.

התאמה לרצון ההורים: לדעתנו, הגננת לא צריכה לפתוח דיון עם ההורים לגבי התכנים שהיא מעבירה בגן. כמובן שהיא כן צריכה לשתף אותם בנעשה בגן, אך היא לא צריכה להתאים את עצמה לרצון ההורים. יחד עם זאת, היא צריכה להתאים את התכנים לאוכלוסיית הגן. כלומר, אם יהיו רוב חילוני, התכנים הדתיים לא יועילו להם כמו שהם יועילו לאוכלוסיה דתית/ מסורתית.

עדי ברנס, אביטל ברוך ודבורה נג’ר.

עדי ברנס, אביטל ברוך ודבורה נג’ר.