Login

Sample Beit - Midrash

פסח ותכניו | The Discussion Page

In order to view the discussion -please log in.

סיכום ועיבוי העמדות העיקריות
read more
הדיון המוקדם בכיתה
read more

Last Posts

user profile image
ארבילי נטלי
22.03.2018 14:49

סעיף 3 – למה אסור לאכול חמץ בפסח:

חשוב לציין שבתור התחלה לא הייתי מנסחת זאת כאיסור אלא כמנהג, ומסבירה שיש אנשים שנוהגים לאכול מצות בפסח ולא לחם ויש מי שאוכלים הכל.

המנהג של אכילת מצות בפסח בפסח (ולא חמץ) הוא כדי לזכור שבני ישראל מיהרו לצאת ממצרים ולא היה להם זמן לחכות עד שהקמח יתפח.

user profile image
ארבילי נטלי
22.03.2018 14:45

סעיף 2 – מה הרעיון המרכזי של פסח: אנחנו, בהסכמה מוחלטת, חושבות שהרעיון המרכזי של חג הפסח הוא שאסור להשלים עם עבדות וצריך להיאבק למען החופש. אנחנו מאמינות שזהו מסר חשוב לכל אדם באשר הוא! זה חוצה מגדרים, אוכלוסיות וגימלאים.

user profile image
כובני שני
19.03.2018 15:34

סעיף 4- מה חשוב לעשות בפסח:

מבחינתינו עשייה של חג פסח אלו המנהגים של החג, כל משפחה בוחרת לעצמה את הדרך שלה לחגוג את החג כראות עינייה. זה לא המקום שלנו להיכנס לזה. בגן היינו מתמקדות בלספר את סיפור החג בצורה החוויתית ופחות מהנרטיב הדתי יותר את העובדה שזהו חג חקלאי.

user profile image
רותם מטלון
15.03.2018 15:36
סעיף 1- מה קרה בפסח: (שני, נטלי ורותם)

בחג הפסח אנחנו היינו רוצות לשים דגש על כך שזהו חג האביב והחירות אך עם זאת היינו רוצות לדבר על המסורת של החג באופן כללי מבלי להיכנס לפרטים הקטנים.

היינו רוצות להתאים את התכנים לאוכלסייה וגיל הילדים איתם נעבוד.

לדוגמא בגן של ילדי הקהילה הזרה לא היינו מעבירות סדר פסח ולא מעמיקות בסיפור של יציאת מצרים וחג הפסח ובנרטיב הדתי היהודי אלא מנסות להעביר את הסיפור באופן הנכון והנוגע לאותה קהילה.

Last Sources

Participants