להתחברות

זכויות הילד בגיל הרך

הדתה שמדתה | מקורות

האמנה ופרשנותיה (5)

חופש לדת – הוועדה

מתוך הערה כללית 22
המשך

חופש דת – אמנת זכויות אזרחיות

אמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות
המשך

חופש דת – זכויות הילד

אמנה בדבר זכויות הילד
המשך

חופש לדת – ההכרזה

ההכרזה לכל באי עולם
המשך

חופש לדת – מרוכז

מקבץ מרוכז מתוך מסמכי זכויות האדם
המשך

מחקרים (1)

שאלון חגים ושבת

סיכום התוצאות
המשך

קולות בעלי ענין (4)

התנגדות הורים

רם פרומן (יו"ר הפורום החילוני)
המשך

יש גם וגם

עליזה גרשון (מנכ"לית "צו פיוס")
המשך

הדתה שמדתה

עמדות מתוך המקורות
המשך

עיתונות (4)

לא הכל זה הדתה

הארץ : מכתבים למערכת 1.9.2017
המשך

האם יש יהדות חילונית?

הארץ - מכתבים למערכת 5.8.2017
המשך

מקורות יהודיים (1)

מקורות תרבותיים (1)

הדתה שמדתה – האמנם?

גב האומה - ליאור שליין
המשך